آرشیو مطالب : پارك فناوری

بیانیه نخستین مجمع فناوری و نوآوری استان تهران منتشر گردید

بیانیه نخستین مجمع فناوری و نوآوری استان تهران منتشر گردید
رئیس پارك پردیس مطرح كرد:

نمایشگاه اینوتكس با محوریت موضوعات روز كشور

نمایشگاه اینوتكس با محوریت موضوعات روز كشور
ویژه شركتهای پارك پردیس و كارخانه نوآوری؛

فناوران برای جذب سرمایه مشاوره تخصصی دریافت می كنند

فناوران برای جذب سرمایه مشاوره تخصصی دریافت می كنند
براساس تفاهم نامه ای؛

محصولات پارك فناوری پردیس به ۳ كشور صادر می شوند

محصولات پارك فناوری پردیس به ۳ كشور صادر می شوند

برترین استارت آپ های اینوتكس پبچ تهران عرضه شدند

برترین استارت آپ های اینوتكس پبچ تهران عرضه شدند
با اعلام تولیدات مورد نیاز؛

اعلام تولیدات دانش بنیانی در رابطه با كرونا در پارك فناوری پردیس

اعلام تولیدات دانش بنیانی در رابطه با كرونا در پارك فناوری پردیس
بهمن ماه در ایران؛

سرمایه گذاران فناوری كشورهای D۸ گرد هم می آیند

سرمایه گذاران فناوری كشورهای D۸ گرد هم می آیند
گزارش بست روید؛

تولید ۴۴ قلم تجهیزات تحریمی پزشكی

تولید ۴۴ قلم تجهیزات تحریمی پزشكی

فرآورده های پروبیوتیك نسل جدید دارویی رونمایی گردید

فرآورده های پروبیوتیك نسل جدید دارویی رونمایی گردید
توسط محققان كشور انجام شد؛

ساخت راكتوری برای تصفیه پساب بدون بوی نامطبوع

ساخت راكتوری برای تصفیه پساب بدون بوی نامطبوع
بستروید اندروید