مطالب بست روید

دبیر ستاد توسعه فناوری های فرهنگی معاونت علمی در غرفه مهر؛

تسهیل بستر ورود شرکت های دانش بنیان در اکوسیستم خبر

تسهیل بستر ورود شرکت های دانش بنیان در اکوسیستم خبر
با یك هفتم قیمت نمونه خارجی؛

داروی سرطان های پستان و معده توسط دانش بنیان ها بومی سازی شد

داروی سرطان های پستان و معده توسط دانش بنیان ها بومی سازی شد

ابداع یک روش درمان ژنتیکی خاص با کمک نانوذرات

ابداع یک روش درمان ژنتیکی خاص با کمک نانوذرات
یك مقام مسول معاونت علمی مطرح كرد؛

توسعه محصولات های تک دانش بنیان با برگزاری رویداد نکست

توسعه محصولات های تک دانش بنیان با برگزاری رویداد نکست
با حضور معاون علمی و وزیر صمت؛

رونمایی از ۲ دارو در عرصه درمان سرطان و بیماری پوستی

رونمایی از ۲ دارو در عرصه درمان سرطان و بیماری پوستی

لنزهای مارپیچ قابلیت بینایی را بهتر می کنند

لنزهای مارپیچ قابلیت بینایی را بهتر می کنند
با كمك جراحان از روی زمین؛

ربات جراح در فضا جراحی نمایشی انجام داد

ربات جراح در فضا جراحی نمایشی انجام داد
با حضور معاون علمی و وزیر جهاد كشاورزی ؛

رونمایی از ۶ محصول دانش بنیان حوزه کشاورزی

رونمایی از ۶ محصول دانش بنیان حوزه کشاورزی
با كمك دوربین هایی كوچك؛

لندر ماه سطح سیاره را عکاسی می کند

لندر ماه سطح سیاره را عکاسی می کند
معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان با بست روید مطرح كرد؛

نقاط عطف کارنامه فناوری ایران تا ۴۴سالگی انقلاب

نقاط عطف کارنامه فناوری ایران تا ۴۴سالگی انقلاب
بستروید اندروید