محبوب ترین بازی رایانه ای ایرانی ها چیست؟

تهرانی ها مشتری پرو پا قرص بازی های كامپیوتری آنلاین

تهرانی ها مشتری پرو پا قرص بازی های كامپیوتری آنلاین

بست روید: در حالیكه بازی های ویدیویی در سه پلتفرم موبایل، كنسول و كامپیوتر های شخصی انجام می شود، موبایل بیش ترین استفاده از بازی ها را به خود مختص كرده است و كاربران استان تهران، بیش ترین استفاده از بازی ها به شكل آنلاین را تجربه می كنند.


به گزارش بست روید به نقل از ایسنا، گزارش «بازی خیزهای ۱۳۹۶» حاصل تحلیل داده های برگرفته از پیمایش ملی مركز تحقیقات بازی های دیجیتال بین بازیكنان پنج استان كشور است كه بیش ترین تعداد بازیكنان را دارند. این گزارش نشان داده است كلش آو كلنز، محبوب ترین بازی پنج استان بازی خیز كشور در سال ۱۳۹۶ بوده است و پلتفرم موبایل هم پركاربردترین پلتفرم برای بازیكنان این پنج استان بشمار می رود.
اطلاعات این گزارش با نمونه ی آماری ۸۰۰۰ نفری و روش نمونه گیری تلفیقی «طبقه ای خوشه ای چندمرحله ای» به دست آمده اند. این آمار متعلق به پنج استان تهران، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و اصفهان است كه به اصطلاح بازی خیزتر هستند.
در یكی از سرفصل های این گزارش به تفكیك مشخص شده كه كاربران در این پنج استان چه بازی هایی را با چه كیفیت و معیارهایی انتخاب می كنند. در هر استان پنج بازی بعنوان پرطرفدارترین بازی ها مشخص شده اند. پرطرفدارترین بازی در میان همه ی استان ها مشترك است؛ بازی موبایلی «كلش آو كلنز» (Clash Of Clans) مشتركا محبوب ترین بازی در هر پنج استان شناخته شد.
بازی فوتبالی PES در استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان، دومین بازی محبوب است و بازی GTA در استان های خوزستان و فارس دومین بازی محبوب بشمار می رود و در سه استان دیگر در رده های چهارم (اصفهان و خراسان رضوی) و پنجم (تهران) جای دارد. جالب آنكه این بازی در كشور ممنوع بوده و به صورت رسمی در كشور منتشر نمی گردد.
بازی اكشن كانتر استرایك در استان های تهران، فارس، خراسان رضوی و اصفهان سومین بازی محبوب است و در استان خوزستان جزو پنج بازی محبوب هم قرار ندارد. بازی فوتبالی FIFA فقط در سه استان تهران، خوزستان و خراسان رضوی جزو پنج بازی برتر قرار دارد كه در استان خوزستان در رده ی سوم، در استان تهران در رده ی چهارم و در استان خراسان رضوی پنجم است. تنها بازی ایرانی این لیست بازی «باقلوا» است كه در دو استان فارس و خوزستان در رده ی چهارم محبوب ترین بازی و در استان اصفهان پنجمین بازی محبوب است.
ژانرهای پرطرفدار در این پنج استان، بازه ی وسیعی دارند. مثلا در تهران ژانر ورزشی محبوب ترین است و در فارس ژانر معمایی و در خوزستان ژانر سكوبازی/دونده و در دو استان خراسان رضوی و اصفهان بازی های آركید بیش ترین محبوبیت را دارند.
اما در استان تهران پس از ژانر ورزشی، ژانرهای رانندگی، معمایی، استراتژی و سكوبازی/دونده قرار می گیرند. در فارس پس از ژانر معمایی، ژانرهای استراتژی، سكوبازی/دونده، آركید و تیراندازی محبوب ترین هستند. در خوزستان پس از ژانر سكوبازی/دونده، ژانرهای معمایی، استراتژی، ورزشی و رانندگی قرار می گیرند. در استان خراسان رضوی پس از ژانر آركید، ژانرهای سكوبازی/دونده، معمایی، استراتژی و رانندگی قرار دارند. و سرانجام در استان اصفهان، پس از ژانر آركید، ژانرهای سكوبازی/دونده، معمایی، استراتژی و مدیریت/ شبیه سازی محبوب ترین هستند.
در گزارش بازی خیزهای ۱۳۹۶ زمانی كه كاربران هر استان برای بازی كردن در یك روز صرف می كنند هم مشخص شده است. بر این اساس، كاربران بازی در خراسان رضوی با صرف ۱۰۴ دقیقه در روز برای بازی كردن در مقام نخست هستند، كاربران استان تهران با ۹۷ دقیقه در روز، خوزستانی ها با ۸۸ دقیقه در روز، كاربران استان فارس با ۸۴ دقیقه در روز و سرانجام كاربران استان اصفهان با ۸۰ دقیقه در روز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
سامسونگ پركاربردترین برند سخت افزاری بازیكنان
برترین برندهای سخت افزاری برای بازی كردن و خصوصا بازی با گوشیهای هوشمند و تبلت ها در این پنج استان به این شرح است كه برند كره ای سامسونگ با بیش ترین كاربر در هر پنج استان در رده ی نخست است. سونی در استان های تهران و خراسان رضوی در رده ی دوم محبوب ترین برند قرار دارد و هوآوی در فارس، خوزستان و اصفهان دومین برند محبوب است. برند لنوو در چهار استان تهران، فارس، خراسان رضوی و اصفهان چهارمین برند محبوب است. مایكروسافت در سه استان اصفهان، خراسان رضوی و فارس پنجمین برند محبوب بشمار می رود. برندهای اپل و LG هم به ترتیب در استان های تهران و خوزستان، پنجمین برند محبوب كاربران برای بازی كردن هستند.
اصفهانی ها بیش ترین توجه را به نظام رده بندی سنی نشان می دهند
وجه به نظام رده بندی بازی ها یكی از بخش هایی است كه مورد تحقیق قرار گرفته و نشان داده است كاربران بازی در استان اصفهان بیش از چهار استان دیگر به نظام رده بندی بازی توجه نشان می دهند. آن ها با ۳۵ درصد توجه به نظام رده بندی در مقام نخست قرار دارند، تهرانی ها با ۳۳ درصد در رده ی دوم هستند و خراسان رضوی، فارس و خوزستان به ترتیب با ۲۵، ۲۰ و ۷ درصد در رده های بعدی جای می گیرند.
۳۲ درصد كاربران استان فارس تا حدودی به نظام رده بندی توجه دارند، خراسان رضوی و اصفهان با ۳۱ درصد و تهران با ۲۷ درصد و خوزستان ۱۷ درصد در رده های بعدی جای دارند. بیش ترین میزان عدم توجه به رده بندی بازی ها هم مربوط به استان خوزستان است؛ ۷۶ درصد خوزستانی هایی كه بازی می كنند، اعتقادی به رعایت نظام رده بندی ندارند. فارس با ۴۸ درصد، خراسان رضوی با ۴۴ درصد، تهران با ۴۰ و اصفهان ۳۴ درصد در رده های بعدی قرار می گیرند.
موبایل؛ محبوب ترین پلتفرم بازیكنان ایرانی
پلتفرم هایی كه بازیكنان این پنج استان با آن ها به بازی كردن می پردازند، به حالت كلی به این شرح است كه سه پلتفرم اصلی موبایل، كنسول و كامپیوتر های شخصی مورد نظر بوده اند. آمار مشخص كرده كه بیش ترین استفاده از یك پلتفرم مربوط به پلتفرم موبایل است. بیش ترین این استفاده هم مربوط به استان اصفهان است با ۹۴ درصد كاربر. تهران با ۹۲، فارس با ۹۱، خراسان رضوی با ۹۰ و خوزستان با ۸۲ درصد در رده های بعدی جای می گیرند.
كاربران كنسول های بازی هم فقط در دو استان درصد بالاتری از كاربران كامپیوتر های شخصی را به خود اختصاص داده اند؛ خوزستان با ۱۲ درصد و تهران ۲۹ درصد. در خراسان رضوی با ۲۲ درصد، اصفهان با ۱۸ درصد و فارس با ۱۴ درصد، كاربران كنسولی در مقام سوم ایستاده اند. كاربران كامپیوتر های شخصی بیش ترین كاربر را در استان خراسان رضوی دارند، با ۳۵ درصد كاربر فعال. فارس با ۳۳، اصفهان با ۳۱، تهران با ۲۹ و خوزستان با ۱۱ درصد در رده های بعدی قرار دارند.
پلتفرم ها به تفكیك از سه پلتفرم اصلی بالا، شامل گوشیهای هوشمند، تبلت، كامپیوتر های شخصی، لپ تاپ و كنسول های بازی هستند. در این آمار هم گوشیهای هوشمند در صدر میزان استفاده ی این پنج استان از یك دیوایس برای بازی كردن قرار دارند. بیشترین میزان استفاده هم مربوط به استان اصفهان است با ۸۶ درصد و كم ترین مربوط به خوزستان با ۶۶ درصد. ولی بیش ترین استفاده از تبلت ها مربوط به استان خوزستان است با ۳۸ درصد كاربری برای بازی و كم ترین استان فارس با ۲۶ درصد است.
در خراسان رضوی، كامپیوتر های شخصی با ۳۰ درصد كاربری برای بازی در صدر و در خوزستان با ۹ درصد در رده ی آخر قرار دارند. كاربران استان فارس بیش از سایرین از لپ تاپ برای بازی كردن استفاده می نمایند كه رقم ۱۵ درصد را نشان می دهد، كم ترین هم مربوط به استان خوزستان است با تنها ۳ درصد كاربری بازی برای لپ تاپ. بیش ترین میزان كاربری از كنسول مربوط به تهران است با ۲۹ درصد و كم ترین مربوط به خوزستان با ۱۲ درصد كاربری.
۵۹ درصد بازیكنان تهرانی آنلاین بازی می كنند
درصد كاربرانی كه در این پنج استان بازی ها را به شكل آنلاین هم تجربه می كنند بدین سان است كه كاربران استان تهران با ۵۹ درصد در رده ی اول هستند، فارس با ۵۴ درصد كاربر آنلاین بازی دوم است، خوزستان با ۴۹ درصد سوم، خراسان رضوی با ۴۴ درصد چهارم و اصفهان با ۳۸ درصد كاربر آنلاین بازی در رده ی پنجم قرار دارد.
نرخ اشاعه ی روش های مختلف دست یابی به بازی های دیجیتال یا به اختصار تهیه و خرید این بازی ها بر مبنای تقسیم بندی به سه شكل مختلف به دست آمده است؛ سفارش حضوری و دریافت حضوری (مثل خرید از یك فروشگاه) سفارش آنلاین و دریافت آنلاین و سفارش آنلاین و دریافت حضوری. بیش ترین میزان خرید از روش اول مربوط به استان اصفهان است با ۹۰ درصد و كم ترین مربوط به استان خوزستان با ۶۱ درصد سفارش حضوری و دریافت حضوری.
روش دوم در استان تهران طرفدار بیشتری دارد با ۸۴ درصد و كم ترین طرفدار روش سفارش آنلاین و دریافت آنلاین مربوط به استان خوزستان است با ۷۱ درصد. روش سفارش آنلاین و دریافت حضوری، كم ترین محبوبیت را در میان كاربران این سه استان دارد. ولی بیش ترین میزان استفاده از این روش در استان خراسان رضوی با ۱۸ درصد و كم ترین هم در استان اصفهان با ۱۰ درصد بوده است.
آمار و ارقام كلی این نظرسنجی نشان می دهد، بازار بازی در ایران بسیار متكی به بازی های موبایلی است. از طرفی، رشد روزافزون گوشیهای هوشمند و تبلت ها در ایران توانسته درصد كاربران بازی را به شدت افزایش دهد و همین آشكار می كند كه بهترین راه سرمایه گذاری در صنعت بازی در ایران تمركز برروی ساخت بازی برای گوشیها و تبلت ها است. وجود یك بازی ایرانی در فهرست بازی های محبوب كاربران ایرانی نشان داده است صنعت بازی سازی داخلی با كمی سرمایه گذاری بیش تر قابلیت این را دارد كه با استفاده از فروش بازی های بومی هم درآمدزایی كند.1397/07/08
10:25:02
0.0 / 5
4584
این مطلب بست روید چطور بود؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران در مورد این مطلب بست روید
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
BestRoid اندروید