آرشیو مطالب : ماژول

در ایستگاه فضایی چین؛

اولین زن فضانورد چینی راهپیمایی فضایی انجام داد

اولین زن فضانورد چینی راهپیمایی فضایی انجام داد

آماده شدن برای مأموریت مریخ با ۳۶۵ روز زندگی در ماژول ایزوله

آماده شدن برای مأموریت مریخ با ۳۶۵ روز زندگی در ماژول ایزوله

كتاب هایی كه بیت كوین دارند

كتاب هایی كه بیت كوین دارند

مقصر نشتی ایستگاه فضایی بین المللی شهاب سنگ بود

مقصر نشتی ایستگاه فضایی بین المللی شهاب سنگ بود

چای كیسه ای نشتی ایستگاه فضایی بین المللی را كشف كرد

چای كیسه ای نشتی ایستگاه فضایی بین المللی را كشف كرد

چین از ماه نمونه جمع آوری می كند

چین از ماه نمونه جمع آوری می كند

اجرای موفقیت آمیز مدل ماهواره پارس-1 در پژوهشگاه فضایی

اجرای موفقیت آمیز مدل ماهواره پارس-1 در پژوهشگاه فضایی

تامین امنیت سیمكارت ها با روش بومی

تامین امنیت سیمكارت ها با روش بومی

طراحی سیستم كنترل از طریق دور جهانی برای پهپادهای نظامی

طراحی سیستم كنترل از طریق دور جهانی برای پهپادهای نظامی

آگهی حمله لغت نامه ای به سایت های وردپرس!

آگهی حمله لغت نامه ای به سایت های وردپرس!

تصاویر فضانوردان در هنگام بررسی نشتی ایستگاه فضایی

تصاویر فضانوردان در هنگام بررسی نشتی ایستگاه فضایی

رونمایی از نسخه سرنشین دار ایستگاه فضایی چین

رونمایی از نسخه سرنشین دار ایستگاه فضایی چین
بستروید اندروید